Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XLIX Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2013, godz. 10:00
BRM.0002.XLIX.2013
1.
Otwarcie XLIX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.10:17
3.
Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji.10:18
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz". 10:25
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.10:33
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.10:35
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Przygodzice. 10:37
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.10:42
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 10:44
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz Nowa Wieś i Osiedla Południowe (pow. ca. 123 ha). 11:03
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) - część II.11:55
12.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.12:21
13.
Interpelacje i zapytania.13:28
14.
Wolne głosy.13:29
15.
Komunikaty.13:29
16.
Zakończenie.13:29