Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 25 listopada 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.2.11.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Dyskusja nt. cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku.
3.
Dyskusja nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.