Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 22 listopada 2013, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.10.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń: 20.09 i 11.10.2013.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa,
b)
uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kórnik”.
4.
Zapoznanie się z odpowiedzią na wnioski komisji.
5.
Dyskusja nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zapoznanie się z wnioskiem do Powiatowego Konserwatora Zabytków.
7.
Zakończenie posiedzenia.