Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 20 listopada 2013, godz. 13:00
BRM.KG.0012.2.9.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Analiza i opiniowanie projektu budżetu Gminy Swarzędz na rok 2014, oraz projektu WPF na lata 2013-2032.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2014.
4.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz".
Załączniki
proj uchw nr 1
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 – 2032.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz Nowa Wieś i Osiedla Południowe (pow. ca. 123 ha).
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) - część II.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.