Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
V Posiedzenie w dniu 12 listopada 2013, godz. 11:00
BRM.WPWK.0012.5.2013
1.
Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Prezentacja projektu budżetu na rok 2014 oraz projektu WPF na lata 2013 -2032.
3.
Analiza projektów uchwał dotyczących udzielania bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.14:55
4.
Przedstawienie propozycji do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.15:02