Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja BudżetuPosiedzenie w dniu 13 maja 2013, godz. 13:00
BRM.KB.0012.1.4.2013

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:06
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.14:21
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".
3.
Wykonanie budżetu za 2012 rok - analiza i opiniowanie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.
Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012.
5.
Sprawy bieżące.15:42
6.
Zakończenie.15:43